Zināt likumus nenozīmē vis
atcerēties to vārdus, bet gan (zināt)
to spēku un varu.

Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks, tiesību zinātņu maģistrs. Izmantojot likumu spēku un varu, pamatojoties uz savu 30 gadu pieredzi jurisprudencē, palīdzēs Jums rast pienācīgu juridisku risinājumu.

J. Muižnieks

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Civiltiesības

 • Ģimenes tiesības;
 • Darījumi ar nekustamo īpašumu;
 • Civiltiesiskie līgumi;
 • Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi;
 • Mantojuma lietas;
 • Apdrošināšanas joma;
 • Patērētāju tiesību aizsardzība;
 • Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības;
 • Darba tiesiskās attiecības;
 • Līgumu sagatavošana un atzinumi.

Komerctiesības

 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana;
 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana;
 • Juridisko personu reorganizācija;
 • Juridisko personu likvidācija;
 • Komercķīlu noformēšana un reģistrācija;
 • Konsultācijas un pārstāvība;
 • Atzinumi komerctiesību jomā.

Administratīvās tiesības

 • Nodokļu tiesības;
 • Attiecības ar Uzņēmumu reģistru;
 • Rīcība ar valsts un pašvaldības mantu;
 • Administratīvie pārkāpumi;
 • Pilsonības un imigrācijas jautājumi.

Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana

 • Tiesas;
 • Šķīrējtiesas;
 • Valsts un pašvaldību institūcijas;
 • Sarunas ar fiziskām personām un juridisko personu pārstāvjiem;
 • Prasības pieteikumi, paskaidrojumi, apelācija;
 • Kasācijas sūdzību un paskaidrojumu sagatavošana.

BLOGA PUBLIKĀCIJAS

Darījuma (dāvinājuma līguma) atzīšana par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu.

Lasīt vairāk...

Darba likuma 149.panta piemērošana.

Lasīt vairāk...

IZLĪGUMS (kā strīdu atrisināšanas veids).

Lasīt vairāk...