Advokāts

Izglītība

 • 1977-1982 Jurista kvalifikācija.
 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte.
 • Eiropas Savienības projekta „Tiesu reforma” sertifikāts.
 • American Bar Association Central and East European Law Initiative and Association of Latvian Judges
 • Association of Latvian Students of Law Judicial Training Center of Latvia, „Baltic Judges Conference” sertifikāts.
 • Starptautiskās sadarbības projekts tiesu reformas jomā Latvijā - seminārs „Tiesu vara”, sertifikāts.
 • Latvijas Tiesnešu apmācības centra apliecība par apmācības kursa noklausīšanos tiesību zinātnēs.

Pieredze

 • 06.2006.-10.2010. AS „Rietumu banka” valdes loceklis, vecākais viceprezidents, Juridiskās pārvaldes vadītājs
 • 08.2005.-06.2006. AS „Rietumu banka” viceprezidents
 • 03.1994.-05.2005. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
 • 01.1993.-03.1994. 5. Saeimas priekšsēdētāja padomnieks
 • 07.1992.-09.1993. SIA „Izdevniecība Baltika” juridiskās un personāla nodaļas vadītājs
 • 06.1987.-07.1992. Latvijas Republikas Augstākās tiesas loceklis (tiesnesis), Augstākās tiesas Prezidija loceklis
 • 06.1982.-06.1987. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas (toreiz-Proletāriešu rajona) tiesas tiesnesis

Cita pieredze

 • 1998. -2005. Lektors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē
 • 2000.-2005. Lektors SIA „Biznesa augstskola” „Turība” Juridiskajā fakultātē;
 • Valsts eksaminācijas komisijas loceklis
 • 2003.-2005. Lektors SIA „Baltijas Krievu institūts” Juridiskajā fakultātē; Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs
 • 1994.-2005. Piedalīšanās darba grupās dažādu likumprojektu izstrādē un likuma grozījumu projektu izstrādē, t.sk. likuma „Par tiesu varu”, Maksātnespējas likuma, Notariāta likuma u.c.
 • Dalība dažādās konferencēs par tiesību jautājumiem