To know the laws does not mean
to remember their words,
but their power.

Zvērināts advokāts Jānis Muižnieks, pirmā tiesneša kvalifikācijas klase, tiesību zinātņu maģistrs. Izmantojot likumu spēku un varu, pamatojoties uz savu turpat 30 gadu pieredzi jurisprudencē, palīdzēs Jums rast pienācīgu juridisku risinājumu.

J. Muiznieks

LEGAL SERVICES

Civil Law

 • Family Law
 • Real Estate Transactions
 • Civil law contracts
 • Processes of reparation and debt collection
 • Cases of Inheritance
 • Insurance
 • Consumer protection
 • Legal aspects of the lease
 • Labour relations
 • Contracts (purchase, lease, rental, employment, assignment, gift, cooperation, pledge (mortgage) - preparation, consultation and conclusion

Commercial Law

 • Preparation and registration of the documents of foundation for merchants
 • Preparation of amendments and additions to the registration documents
 • Reorganization of legal entities
 • Liquidation of legal entities
 • Preparation and registration of commercial pledge
 • Consultation and representation
 • Conclusions on commercial issues

Administrative Law

 • Tax Law
 • Legal relationship with the Register of Enterprises
 • Deals with the state and municipal property
 • Civil law violations
 • Citizenship and Immigration

Litigation and Client representation in:

 • Court;
 • Arbitration courts;
 • State agencies and institutions of local municipalities;
 • Negotiations with individuals and representatives of legal entities;
 • Preparation of claims, explanations, appeals and cassation.

BLOG ARTICLES

Darījuma (dāvinājuma līguma) atzīšana par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu.

Read more...

Darba likuma 149.panta piemērošana.

Read more...

IZLĪGUMS (kā strīdu atrisināšanas veids).

Read more...